Friday , May 24 2019
Breaking News
Home / ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಲೇಖನಗಳು

ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಲೇಖನಗಳು

‘ಯಾತ್ರಿಕನಂತೆ ಜೀವಿಸು’ ಪ್ರವಾದಿ ವಚನದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

101ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದ ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾ ಆ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಜೀವಿಸಲು ಇದೊಂದು ವಚನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾದಿ (ಸ.ಅ)ರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಇಬ್ನು ಉಮರ್ (ರ)ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ; ”ಪ್ರವಾದಿ (ಸ.ಅ) ನನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇರಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದರು;  “ನೀನು ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ವಿದೇಶಿಯಂತೆ ಅಥವಾ ಓರ್ವ ಪ್ರಯಾಣಿಕನಂತೆ ಬದುಕಬೇಕು .” (ಬುಖಾರಿ). ಈ ಉಪದೇಶವನ್ನು ನನ್ನ ಹೆಗಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ …

Read More »

ಎಲ್ಲವೂ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಾಗ ನಾವ್ಯಾಕೆ ದುವಾಃ ಮಾಡಬೇಕು?

304ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಾಗುವುದುಂಟು. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನು ತಕ್‍ದೀರ್(ವಿಧಿ) ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಾಗ ನಾವ್ಯಾಕೆ ದುವಾಃ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಸಹಜವೂ ಕೂಡ. 1) ತಕ್‍ದೀರ್‍ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಆ ವಿಷಯಗಳ ಅರಿವು ಇದೆ, ವಿಧಿ ಲಿಖಿತವು ಅಲ್ಲಾಹನ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿದೆ  ಎಂದು ಇದರರ್ಥ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರುವ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅರಿವಿದೆ. ಅವನು ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ …

Read More »

ಮಗು ಜನಿಸಿದಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ 7 ಪ್ರವಾದಿ ಚರ್ಯೆಗಳು

8057ಸಂದೇಶ ಇ-ಮ್ಯಾಗಝಿನ್: ಮಕ್ಕಳ ಜನನವೆಂಬುದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೇ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಮಗು ಜನಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಮಹಾ ಸಾಗರವನ್ನೇ ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರವಾದಿ ಚರ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ತಲೆ ಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈ ಪ್ರವಾದಿ ಚರ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಖೇದಕರ. ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾದಿ ಚರ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 1. …

Read More »

ಮಗುವಾಗಿರುವಾಗ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆ ಮೂವರು

005ಅಬೂ ಹುರೈರಾ (ರ)ರವರಿಂದ ವರದಿ. ಪ್ರವಾದಿ (ಸ.ಅ) ರು ಹೇಳಿದರು; ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವರಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. (ಮೊದಲನೆಯವರು) ಈಸ ನಬಿ(ಅ). (ಎರಡನೆಯವರು ) ಬನೀ ಇಸ್ರಾಯಿಲರಲ್ಲಿ ಜುರೈಜ್ ಎಂಬುವರಿದ್ದರು. ಅವರು ನಮಾಝ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರ ತಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆದರು. (ಅವರು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು) ನಾನು ನಮಾಝನ್ನು ಮಂದುವರಿಸಲೇ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲೇ? (ಅವರು ನಮಾಝ್ ನಿರ್ವಹಿಸತೊಡಗಿದರು.) ತಾಯಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದರು: ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಇವನು …

Read More »

ಜುಮಾ ದಿವಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳು

0010ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಜುಮುಅ ದಿವಸ ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿವಸಗಳಂತಲ್ಲ, ಜುಮುಅ ದಿನದಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಿಂದಲೇ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಮಸೀದಿಗೆ ಹೊರಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಡಬೇಕು ಕೂಡ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಜೆ ಹಾಕಿ ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಜುಮುಅ ನಮಾಝ್ ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪುರುಷರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ನಮಾಝ್ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಝುಹರ್ ನಮಾಝ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಆದರೆ ಜುಮುಅ ನಮಾಝ್ ಮಹಿಳೆಯರು …

Read More »

ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ (ಸ್ವ.ಅ) ರ ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಹಾಗೂ ಮದೀನದ ಮುನಾಫಿಕ್ ಗಳು

210ನುಬುವ್ವತ್ (ಪ್ರವಾದಿತ್ವ) ನ ಪ್ರಕಾಶ ಹಿರಾ ಗುಹೆಯ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಮೊತ್ತ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಇದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಮಕ್ಕಾ ನಗರ ವಾಸಿಗಳ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಒಂದು ಮಾತಂತೂ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಸ್ವತಃ ಪ್ರವಾದಿ (ಸ್ವ.ಅ) ಯವರು ಮಕ್ಕಾದ ಅತೀ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗೋತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಹೊಸ ಧರ್ಮದ ಉಗಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. …

Read More »

ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್‌ನೊಂದಿಗೇ ಯೌವನ ಸವೆಸುವವರು

202ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸ್ವರ್ಗ ಗಳಿಸುವ ಮತ್ತು ನರಕದ ಭಯಾನಕ ಯಾತನೆಗಳಿಂದ ಬಚಾವಾಗುವ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗುಣವಿಶೇಷತೆಯೇನೆಂದರೆ, ಅವರು “ನಿರರ್ಥಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ” ಎಂಬುದು. [ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್‌] ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗೆ ಹಚ್ಚುವ ಬಹಳ ಉನ್ನತವಾದ ಆಶಯವಿದು. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಬಿಡುವು ಇವೆರೆಡೂ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಎರಡು ಅನುಗ್ರಹಗಳೆಂದೂ ಮತ್ತು ಯೌವನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸ ಬೇಕಾದ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಸವಾಲಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸದೆ, ವಿಚಾರಣೆಯ ಮೈದಾನದಿಂದ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಕದಡಲಾಗದೆಂದೂ ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯ(ಸ)ರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. …

Read More »

ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ನಿರೂಪಿಸುವಾಗ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಿರಿ

1112ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಏನು ಅರಿವು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜಾಬಿರ್(ರ)ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬೀಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಇವರ ಸಂತೋಷ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಅಲ್ಲ. ಈ ತರದ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತೆ? ಇಂದು ಇವರ ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ (ಸ.ಅ)ರು ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಚರರು …

Read More »

ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸುವ ಜೀವನ

201-ಡಾ| ಫರ್‌ಹತ್‌ ಹಾಶ್ಮಿ ಸಂದೇಶ ಇ-ಮ್ಯಾಗಝಿನ್: ಅಲ್ಲಾಹನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಲಿಯುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ದಿನದ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದವುಗಳು ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿರಬಹುದು. ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತಹದ್ದು ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರ ಬಹುದು. ಅಲ್ಲಾಹನ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕಲಿತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಿಗುವ ಸುಖವು ಲೋಕದ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಸಿಗಲಾರದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನೀವೇ ಗಮನಿಸಿರ ಬಹುದು, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನೆ, ಮಕ್ಕಳು, …

Read More »

ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮುಅ ಶ್ರೇಷ್ಟ ದಿನ

102ಸಂದೇಶ ಇ-ಮ್ಯಾಗಝಿನ್: ಸೂರ್ಯನು ಉದಯಿಸುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮುಅ ದಿನ(ಶುಕ್ರವಾರ) ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಟವಾದುದು ಎಂದು ಮನುಕುಲದ ಪ್ರವಾದಿ ಮಹಮ್ಮದ್(ಸ)ರವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ; ಯಾಕೆಂದರೆ, ಈ ದಿನದಂದು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಸಂಭವಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 1. ಪ್ರವಾದಿ ಆದಂ(ಅ)ರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಯಿತು: ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆರಂಭದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಪ್ರವಾದಿ ಆದಂ(ಅ)ರನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಭಹಾನುವತ‌ಅಲ ಒಂದು ಜುಮುಅ ದಿನದಂದು ತಟ್ಟಿದರೆ ಶಬ್ದ ಬರುವಂತಹ ಕಳಿತ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. …

Read More »